CV – Joakim Ewenson

Kort om Joakim

Efter nära 15 år på järnvägen jobbar jag sedan tidigt 2022 inom webben och mer specifikt med WordPress och allt som hör därtill.

Vid sidan av arbetet så ägnar jag även en del tid åt teknikjournalistik i formen av enskild firma.

Jag testar med glädje nya teknikprodukter och berättar om detta i text- och videoformat. Utöver detta så översätter jag en del teknikrelaterade artiklar från engelska till svenska för uppdragsgivare.

Det finns sedan många år tillbaka ett intresse för fotografering och när tid och tillfälle bjuds så tar jag mig gärna an mindre foto- och/eller filmuppdrag.

Arbetslivserfarenhet

Supportutvecklare, Nobox, f.r.o.m. feb 2022

I jobbet ingår service, besiktning och support för kunders webbsidor. Utöver detta bemannas supporttelefon samt hantering av ärenden i Zendesk samt mejl. Jobbet innefattar även hand om flytt av webbsidor, VPS med mera.

En digital allt-i-allo kort och gott.

Lokförare, SJ AB, sep 2008 – feb 2022

Förare av tåg, gällande fordonsutbildning för X2, X50-55 samt Rc6, även utbildad på ERTMS/ETCS-utrustade varianter av X50 samt Rc6.

Stationerad i Karlstad med åkning på linjerna Karlstad – Göteborg samt Karlstad – Stockholm.

Trafiksäkerhetshandläggare, nov 2014 – dec 2015

Handläggning och utredning av trafiksäkerhetsrelaterade ärenden. Arbete i Synergi-systemet för registrering utav avvikelser, tillbud och olyckor. Förebyggande trafiksäkerhetsarbete.

Taxiförare, Trafikcompagniet i Falun AB, 2005 – 2007

Förare av taxi-, skol-, färdtjänst-, samt sjuktransporter med såväl personbil som minibuss på dygnets alla timmar. Under lågtrafikperioder även ansvarig för mottagande av inkommande samtal till taxiföretaget för eget utförande eller vidarebefodring till andra anslutna fordon. Även mindre erfarenhet av planering av veckoschema för ett fordon.

Utbildning

Lokförarutbildning, SJ Service Academy, december 2007 – september 2008

Internutbildning till förare av tåg inom SJ AB med inriktning på persontrafik.

Kamratstödjare, SJ Service Academy, 12-13 maj 2011

Utbildning i krishantering och krisreaktioner under två dagar för att kunna ta uppdrag som kamratstödjare vid olyckor, tillbud och andra påverkande händelser inom järnvägstrafiken.

Utredare, SJ Service Academy, 27-29 mars 2012

Utbildning i utredning av olycks- och orsaksförlopp under tre dagar som förberedelse för att kunna genomföra utredningar av olyckor och tillbud som ett led i det ständigt pågående säkerhetsarbetet inom SJ AB.

Hobbyutveckling

Jag har under många år varit intresserad utav olika former av programmering, från extremt tidig JavaScript via många år med enklare kodning i PHP samt numera en hel flora av andra språk och ramverk, inklusive bland annat Python, C#, Javascript, jQuery, React, Flutter med mycket mera.

Grundläggande kunskaper finns inom följande

 • HTML
 • CSS
  • Bootstrap 4/5
  • Tailwind CSS
 • Javascript
  • React
 • PHP
  • Laravel 9
 • Git/Github
 • SQL-databaser
  • MySQL
  • PostgreSQL
 • noSQL-databaser
  • MongoDB
  • Firebase
 • Flutter
 • Python
 • WordPress (installation, underhåll, dagligt bruk, mindre modifieringar)

För en överblick kan man med fördel besöka mitt konto på Github där det finns några öppna projekt samt en hel flora av påbörjade projekt som ännu inte är redo att se dagens ljus. Nedanför listar jag några större projekt som faktiskt finns tillgängliga att använda och/eller beskåda källkoden för.

Kodprojekt

UTF.nu
PHP/Javascript/jQuery, startat ca 2015
En webbtjänst för dels att räkna fram viktiga hastighetsuppgifter för lokförare inom landet. Finns även tillgång till trafikinformation baserat på Trafikverkets öppna API och de uppgifter som går att hämta därigenom.

Tjänsten byggdes ursprungligen rent i PHP men har med tiden passerat via bakomliggande API skrivet i PHP och jQuery (av kompabilitetsskäl) till att sedan vintern 20/21 övergått till att vara baserat på Javascript-ramverket React.

Uppgift till förare
Java/Kotlin, ursprunglig start runt 2010
En app med samma syfte som ovan, minus trafikinformationstjänsterna. Nuvarande version finns att hämta via Google Play-butiken sedan september 2018 och ersatte då version 1 som funnits online i Play-butiken sedan Androids barndom, ca 2010.

Temperatur.nu
Flutter, startat hösten 2019
Detta är en enkel app framtagen kanske mest i syfte att lära sig ramverket Flutter som används för att skriva appar som kan rulla på såväl Android som iOS. Därmed är detta även min första app som finns både på Google Play-butiken såväl som Apple App Store.

Appen hämtar temperatur-uppgifter från tjänsten temperatur.nu och presenterar dem i ett relativt enkelt format i appen. Möjlighet att spara favoriter samt hämta uppgifter från en eller flera stationer nära dig med hjälp av platstjänster.

Det finns behov av att fortsätta jobba lite med appen och framförallt, implementera en sökfunktion för att lättare hitta den station man är ute efter. Kommer när tid finnes helt enkelt.

Temperatur.nu webbversion
React, startat sommaren 2020
Med syfte att lära mig mer om React så har jag under sommaren 2020 pysslat lite med en webbversion av ovanstående app, nu skriven i Javascript-ramverket React istället.

Samma funktionalitet finns även här, med möjlighet att favoritmarkera station, ställa in station som hemskärm, visa närliggande stationer med hjälp av platstjänster i din enhet samt sortera listan över samtliga stationer baserat på högsta/lägsta temperatur samt alfabetiskt.

Webbversionen inkluderar även stöd för kartor via Mapbox och ambitionen är att fortsätta jobba lite med det som ännu inte är helt klart.

Vill man spana in koden bakom så finns hela projektet öppet på Github på adressen https://github.com/JoakimEwenson/react-temp.

Övriga meriter

Jag har under alla mina tidigare anställningar haft möjligheten att utföra mitt jobb under eget ansvar, och är van att ta egna, välgrundade beslut i pressade situationer.

Utöver jobbet som lokförare har jag sedan många år varit aktiv inom sociala medier och på vägen lärt mig mycket om mig själv såväl som andra. Jobbar på hobbybasis med videoproduktion i eget intresse där jag står för hela produktionscykeln, från manus via filmning till redigering och efterarbete.

Har ett stort intresse och behov utav att skriva i mer eller mindre stor omfattning, något som framgår med all önskvärd tydlighet genom att besöka bloggen och dess långa arkiv.

Kontaktformulär